NASZE UCZELNIE

WSSMiA  Warszawa         


nformacje o Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie
 
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki jest akademicką uczelnią niepaństwową
powstałą 23.07.1997r. z uprawnieniami wyższej uczelni publicznej nadanymi przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (pozycja w rejestrze 124, poprzednia poz. w rejestrze 123).
Uczelnia prowadzi studia I stopnia (licencjackie), studia II stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe.

Kadra WSSMiA to wykładowcy Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Wydziału Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i innych znanych uczelni
w kraju. Są to profesorowie i adiunkci o znacznym dorobku naukowo-badawczym, wykładowcy
w uczelniach europejskich i amerykańskich, a także mający doświadczenie w pracy dyplomatycznej
i w instytucjach międzynarodowych. Kadrę uzupełniają wybitni dziennikarze, ludzie filmu i politycy.
W Uczelni prowadzona jest działalność naukowa – działają zespoły badawcze zajmujące się
problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego, najnowszą historią polski czy tematyką polonijną.
Organizowane są też konferencje naukowe oraz wykłady znanych postaci życia społeczno-politycznego,
także międzynarodowego. Uczelnia ściśle współpracuje z prestiżowymi ośrodkami krajowymi
i zagranicznymi w zakresie kadry, programów i technik kształcenia.

Studenci osiągający wysoką średnią ocen w semestrze otrzymują stypendia naukowe.
Studenci odbywają praktyki w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, redakcjach prasowych,
radiowych i telewizyjnych. Dla najlepszych studentów – staże w Stanach Zjednoczonych. Studenci
Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki mogą uzyskać także stypendia
socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych.

WSSMiA jest również Międzynarodową Agencją Pośrednictwa Pracy i jako pierwsza polska Uczelnia
zapewnia absolwentom pomoc w zatrudnieniu w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii
i innych krajach Unii Europejskiej na stanowiskach merytorycznych – wakacyjne wyjazdy do pracy.

Uczelnia jest oficjalnym ośrodkiem egzaminacyjnym Pearson Language Assessment – największej
instytucji organizującej egzaminy w UK, Edexcel, Pearson Company. – organizującej egzaminy języka
angielskiego LTE – London Tests of English.