NASZE UCZELNIE

WST-E  Warszawa    
(Konsorcjum Uczelni FUTURUS)      


Informacje o Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Warszawie

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna działa w ramach Konsorcjum FUTURUS.

Wyższa Szkoła Techniczno–Ekonomiczna została założona w 2001 r. przez grupę profesorów
z Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego.

Kształcenie w WSTE ma charakter praktyczny i jest dostosowane do oczekiwań pracodawców.
Wszyscy studenci, w tym również uczący się w systemie distance learning, mają okazję
doświadczalnego poznania omawianych tematów podczas zajęć w nowoczesnych laboratoriach
informatycznych Uczelni, a także w specjalistycznych pracowniach Instytutu Łączności.

 
Wyższa Szkoła Techniczno–Ekonomiczna w Warszawie współtworzy Konsorcjum Uczelni
FUTURUS, co daje studentom dostęp do szerokiego grona cenionych pracowników naukowych
reprezentujących różne specjalizacje z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych.
Rzetelność naszej szkoły potwierdza uzyskany w roku akademickim 2010/11 tytuł Wiarygodnej Szkoły.