NASZE UCZELNIE

WWSE  Warszawa       
(Konsorcjum Uczelni FUTURUS)       


Informacje o Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna działa w ramach Konsorcjum FUTURUS.

To miejsce, gdzie studia są przyjemnością wynikającą nie tylko z nowoczesnego zaplecza
dydaktycznego, ale nade wszystko
z wysokiej jakości kształcenia. Warszawska Wyższa Szkoła
Ekonomiczna to zaufanie, przyjaźń oraz atmosfera szacunku
i zrozumienia, którą tworzą
studenci, wykładowcy oraz pracownicy.
WWSE to nieustanne, nastawione na rozwiązywanie
problemów przyszłości dążenie do nieprzeciętności przy jednoczesnym zachowaniu
obowiązujących najwyższych standardów nauczania.

Od roku 1993 z sukcesem kształcimy młodych ludzi, uczymy ich wiary w siebie. Motywujemy
naszych studentów do podejmowania inicjatyw i mierzenia się – z często tylko
pozornie – szalonymi pomysłami. Wspólne zaangażowanie wszystkich współpracowników
uczelni oraz wszechstronne wykształcenie i umiejętność przedsiębiorczego myślenia
umożliwiło wielu absolwentom podjęciepracy w renomowanych firmach i na zrealizowanie
swoich zawodowych ambicji.