KIERUNKI

Dyplom jaki otrzymasz


Poniżej wzór dyplomu jaki otrzymasz, odpowiednio do uczelni na jakiej podjęłaś / podjąłeś edukację.

1/ Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie (WSSMiA):
     - licencjat (studia I - stopnia):
     a/ Ekonomia menedżerska
           

    
     - magisterskie (studia II - stopnia):
       a/ Doradztwo Personalne...
             

2/ Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie (WSKPiSM):
     - licencjat (studia I - stopnia):
       a/ Pedagogika resocjalizacyjna
          

     - studia podyplomowe: 
       a/ Zarządzanie oświatą                          b/ Przygotowanie pedagogiczne
                                         
     
 
       c/ Doradztwo zawodowe                        d/ Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
                                          
 
       e/ Organizacja pomocy społecznej           f/ Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
                                                    
 
       g/ Oligofrenopedagogika                       h/ BHP
                                      

       i/ Bibliotekoznawstwo                            j/ Edukacja dla bezpieczeństwa
          i informacja naukowa
                                                
         
       k/ Logopedia                                        l/ Socjoterapia
                                                 
 
       ł/ Autyzm                                             m/ B
                                                 
   
       n/ Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  o/ Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
           z pomocą psychologiczno-pedagogicz.
                                                 
   
       p/ Terapia pedagogiczna                       r/ Terapia zajęciowa z arteterapią
                                                 
 
       s/ Wychowanie do życia w rodzinie         t/ Edukator medyczny
           i edukacji seksualnej
                                                 

       u/ Administracja publiczna                  w/ E-administracja
                                                 
      
       ł/ Mediacje i negocjacje                        m/ Bezpieczeństwo narodowe
                                                                     i zarządzanie kryzysowe
                                         
 

3/ Konsorcjum FUTURUS - Collegium Varsoviense w Warszawie (CV):
     - licencjat (studia I - stopnia):
       a/ Administracja
        

4/ Konsorcjum FUTURUS - Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie (WWSE):
     - licencjat (studia I - stopnia):

                  


5/ Konsorcjum FUTURUS - Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie (WST-E):
     - licencjat (studia I - stopnia):6/ Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie (WSS-E):
     - licencjat (studia I - stopnia):


     - Certyfikat (w języku polskim oraz angielskim):
        

7/ Uniwersytet Telematyczny Uninettuno w Rzymie (UTIU):
     - licencjat (studia I - stopnia):