NASZE UCZELNIE

WSKPiSM  Warszawa       


Informacje o Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych
                   w Warszawie

 
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych jest akademicką uczelnią
niepaństwową powstałą 21.02.2005r. z uprawnieniami  wyższej uczelni publicznej nadanymi
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pozycja w rejestrze MNiSW  317, poprzednia poz.
w rejestrze 169). Uczelnia oferuje wyższe trzyletnie studialicencjackie prowadzone w dwóch
systemach: studiów stacjonarnych (studia dzienne) i niestacjonarnych (wieczorowe i zaoczne).
W ofercie również ponad 50 kierunków na studiach podyplomowych realizowanych
z udziałem Instytutu Studiów Podyplomowych / Filia Lubsko.
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie realizuje
bazę programową określoną w standardach nauczania dla poszczególnych kierunków studiów,
ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu i obowiązujących wszystkie polskie uczelnie.

Bazę tę uzupełniają autorskie moduły programowe, opracowane przez kadrę Uczelni – wybitnych
specjalistów akademickich (profesorów i adiunktów Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Łódzkiego).
Programy nauczania wszystkich kierunków obejmują przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty
podstawowe (zwykle realizowane w ciągu dwóch pierwszych semestrów), przedmioty kierunkowe
(realizowane głównie w trzecim i czwartym semestrze) oraz przedmioty specjalnościowe
(zwykle realizowane od czwartego semestru). Szczegółowe wykazy przedmiotów realizowanych
w ramach poszczególnych kierunków studiów znajdują się na stronach im poświęconych.
Programy nauczania na studiach wszystkich kierunków przewidują nauczanie języków obcych
w wymiarze znacznie przekraczającym limit godzin określony w standardach nauczania.
 
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych proponuje również
wszystkim absolwentom studiów magisterskich i licencjackich szeroką gamę dwusemestralnych
studiów podyplomowych.