Zarządzanie zasobami ludzkimi 

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi adresowane są do menedżerów i praktyków ZZL, a także do przyszłych specjalistów działów personalnych. Studia kierowane są do osób poszukujących praktycznych umiejętności projektowania i wdrażania systemów tworzących proces zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, osób kierujących zespołami pracowniczymi  których interesują zagadnienia: planowanie zatrudnienia, dobór pracowników, motywowanie i ocenianie pracowników, warsztaty współpracy i komunikacji interpersonalnej, rozwój i doskonalenie pracowników oraz rekrutacja i selekcja pracowników, zarządzanie kompetencjami, ocenianie i rozwój pracowników, zarządzanie szkoleniami, zarządzanie projektami, zarządzanie systemem wynagrodzeń oraz organizacja funkcji personalnej i aspekty z zakresu prawa pracy. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie różnorodnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, wyposażenie w teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej. Zadanie to wymaga wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru pracowników, szkoleń, zarządzania motywacją, społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań tych reguł. Od specjalisty i menedżera działu HR wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, umożliwiających pracę w zespole. Po ukończeniu studiów, absolwenci mają możliwość pozyskania pracy w pionach personalnych przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz w agencjach doradztwa personalnego. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń,  zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

RAMOWY PROGRAM:

 1. Psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi
 2. Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 3. Proces zarządzania zasobami ludzkimi
 4. HR Biznes Partner rola i zadania w organizacji
 5. Zarządzanie kulturą organizacji planowania zasobów ludzkich
 6. Skuteczne metody naboru (rekrutacja, selekcja, on bording)
 7. Ocena potencjału pracowników. Projektowanie ścieżek karier
 8. Pozafinansowe metody motywacji
 9. Organizacja procesu szkoleniowego
 10. Mediacje i rozwiązywanie konfliktów w zespole (techniki wywierania wpływu)
 11. Trening menedżerski (skuteczne kierowanie ludźmi, zarządzanie zespołami ludzkimi)
 12. Komunikacja wewnętrzna w firmie i wewnętrzny PR
 13. Zarządzanie sobą, zarządzanie czasem
 14. Warsztaty współpracy i komunikacji interpersonalnej
 15. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Pobierz dokumenty dot. WSNP / ISP  (poz. I - C / 1, 2, 3, 4 ), klikając tu  -->

W dokumencie: "Informacja-Instrukcja (dla Kandydata)" znajdziesz wszystkie informacje.