Back to Top
 
 
 
plenderuuk
KIERUNKI
                                                                                                                      
Studia podyplomowe                       

Z uwagi na przyjętą formułę, studia 3 semestralne kończą się:
1/ nabór letni - jesienny (prowadzony w okresie od V do X):
    - rozpoczęcie roku akademickiego z dniem 01.10.2021r.
    - zakończenie studiów: luty 2023r.
2/ nabór zimowy(prowadzony w okresie od XII do II): 
    - rozpoczęcie roku akademickiego z dniem 01.03.2021r.
    - zakończenie studiów: czerwiec 2022r. 
Do studiów podyplomowych możesz uzyskać dofinansowanie z Twojego 
Powiatowego Urzędu Pracy więcej na: www.zielonalinia.gov.pl
 

OFERTA  DLA  ABSOLWENTÓW  ODN  

Absolwentów kursów kwalifikacyjnych realizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli zapraszamy na uzupełniające studia podyplomowe (jeden semestr).
Czesne za całość studiów tylko 1200zł !

 

I - Filia Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku /
     Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie

              WSNP / ISP        
            DOKUMENTY  /  studia podyplomowe:        

 
        1/ Formularz osobowy / studia podyplomowe:        POBIERZ
        2/ Formularz Studenta:                                        POBIERZ
        3/ Umowa: szkoła-Student:   a/ nabór lato-jesień (V-X)  POBIERZ     b/ nabór zimowy (XII-II)  POBIERZ     
        4/ Informacja-Instrukcja (dla kandydata):             POBIERZ
 

 

              Oferta na rok akademicki 2021/2022 
                             rozwiń opis do danego kierunku z poniższej tabeli klikając na kierunek który Cię interesuje 

                                                  Kierunki pedagogiczne

Nazwa kierunku

Ilość semestrów

Czesne za semestr

1. Andragogika  (studia doskonalące)

2

1200 zł

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole

3

1000 zł

3. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

3

1000 zł

4 - Biologia w szkole

3 1100 zł

5 - Chemia w szkole

3 1100 zł

6 - Coaching i tutoring w szkole

2

1750 zł

7 - Doradztwo zawodowe

3

1000 zł

8 - Dydaktyka i metodyka języka obcego - j. niemiecki

3

1000 zł

9 - Dydaktyka i metodyka języka obcego - j. angielski

3

1000 zł

10 - Edukacja dla bezpieczeństwa

3

1000 zł

11 - Edukacja i i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

       intelektualną (Oligofrenopedagogika)
3 1200 zł

12 - Edukacja i i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

       słuchową  (Surdopedagogika)
3 1200 zł

13 - Edukacja i i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

       wzrokową  (Tyflopedagogika)
3 1200 zł

14 - Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum

        autyzmu

3

 1200 zł

15 - Edukacja włączająca

3

1200zł

16 – Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia

2 1000zł

17 - Etyka w szkole

3

1100zł

18 - Filozofia w szkole

3

1100zł

19 - Fizyka w szkole

3

1100zł

20 - Geografia w szkole

3

1100zł

21 - Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

2

1200zł

22 - Historia w szkole

3

1100zł

23 – Informatyka z programowaniem w szkole

3

1100 zł

24 - Język polski w szkole 

3

1100 zł

25 - Logistyka w szkole

3

1000 zł

26 - Logopedia (ogólna)

3

1300zł

27 - Logopedia (kliniczna)

4

1300zł

28 - Matematyka w szkole

3

1000 zł

29 - Muzyka w szkole

3

1000 zł

30 - Nauczanie j. polskiego jako obcego i drugiego

3 1100zł

31 - Pedagogika leczniczo- terapeutyczna

3 1200zł

32 - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą

       psychologiczno-pedagogiczną

3 1000zł

33 - Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna)

3 1200zł

34 - Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

3

1300zł

35 - Pedagogika resocjalizacyjna

3

1200 zł

36 - Pedagogika sztuki - plastyka w szkole w szkole

3

1100 zł

37 - Pedagogika środowiskowa

3

1000 zł

38 - Przedsiębiorczość  w szkole

3

1000zł

39 – Przygotowanie Pedagogiczne (kwalifikacje pedagogiczne)

3

1000 zł

 

 

 

40 - Przyroda w szkole

3

1100 zł

41 - Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej
        i wczesnoszkolnej

3

1000 zł

42 - Socjoterapia

3

1000 zł

43 - Technika w szkole

3 1100 zł

44 - Terapia rodzin

3 1000 zł

45 - Trener w oświacie

2 1200 zł

46 - Wczesne nauczanie języków obcych - j. angielski

3 1000 zł

47 - Wczesne nauczanie języków obcych - j. niemiecki

 3 1000 zł

48 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 3 1200 zł

49 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

 3 1300 zł

 

   

50 - Wiedza o społeczeństwie

 3 1100 zł

51 - Wychowanie do życia w rodzinie

 3 1100 zł

52 - Wychowanie fizyczne w szkole

 3 1100 zł

53 - Zarządzanie w oświacie

2               1200 zł

 

                                           Kierunki administracyjne

Nazwa kierunku

Ilość semestrów

Czesne za semestr

54. Administracja publiczna

2

1200 zł

55. E-administracja

2

1200 zł

56. Kontrola zarządcza

2

1200 zł

57. Samorząd terytorialny

2

1200 zł

58. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

2

1200 zł

                                          

                                              Kierunki pozostałe

Nazwa kierunku

Ilość semestrów

Czesne za semestr

59. Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

2

1200 zł

60. Dietetyka i poradnictwo żywieniowe

2

1200 zł

61. Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

2

1200 zł

62. Logistyka

2

1200 zł

63. Mediacje i negocjacje

2

1200 zł

64. Metodyka i metodologia pracy socjalnej

2

1200 zł

65. Organizacja pomocy społecznej

2

1200 zł

66. Prawo zamówień publicznych

2

1200 zł

67. Rolnictwo

2

1200 zł

68. Trener umiejętności społecznych

2

1200 zł

69. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

2

              1200 zł

70. Zarządzanie w ochronie zdrowia 

2 1200 

71. Zarządzanie w biznesie

2

1200 
72. Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 1200