REKRUTACJA

Niezbędne dokumenty

 
Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres
tutejszego Punktu Konsultacyjno Rekrutacyjnego (PKR) / Ośrodka Kształcenia na Odległość (OKnO)
w Lubsku poniższe dokumenty. Pobierz dokumenty odpowiednio dla swojej uczelni - wyboru
uczelni dokonałeś przy pomocy tabeli KIERUNKÓW-OPŁAT ZA STUDIA
(zakładka: REKRUTACJA / Opłaty) w trakcie wyboru kierunku studiów. Dla ułatwienia
poszczególne nasze uczelnie wyróżniono kolorystycznie.
Jako pierwszy dokument pobierz: INFORMACJA-INSTRUKCJA (podpunkt:6, 7 lub 8), znajdziesz tu
wszelkie niezbędne informacje pomocne w przygotowaniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

_________________________________________________________________________________

 
I - Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie
                              WSSMiA     

     A/ studia licencjackie:
         1/ Podanie na studia I stopnia (licencjackie):      POBIERZ
         2/ Umowa: szkoła-Student                              POBIERZ
         3/ Ślubowanie:                                               POBIERZ
         4/ Upoważnienie:                                            POBIERZ
         5/ Wniosek o stypendium:                               POBIERZ
         6/ Formularz Studenta:                                   POBIERZ
         7/ Informacja-Instrukcja
(dla kandydata):          POBIERZ
 

    B/ studia magisterskie:
        1/ Podanie na studia II stopnia (magisterskie):     POBIERZ
        2/ Umowa: szkoła-Student:                               POBIERZ
        3/ Ślubowanie:                                                 POBIERZ
        4/ Upoważnienie:                                              POBIERZ
        5/ Wniosek o stypendium:                                 POBIERZ 
        6/ Formularz Studenta:                                     POBIERZ
        7/ Informacja-Instrukcja (dla kandydata):           POBIERZ

 

     C/ studia podyplomowe:
        
1/ Podanie na studia podyplomowe:                   POBIERZ
        2/ Umowa: szkoła-Student:                              
POBIERZ
        3/ :                                                                 -------- 
        4/ Upoważnienie:                                             POBIERZ
        5/ Formularz Studenta:                                    POBIERZ
        6/ Informacja-Instrukcja (dla kandydata):          POBIERZ

 

_________________________________________________________________________________
 
IIWyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych
       w Warszawie

                          WSKPiSM           

 
     A/ studia licencjackie:
        1/ Podanie na studia I stopnia (licencjackie):        POBIERZ
        2/ Umowa: szkoła-Student:                               POBIERZ
        3/ Ślubowanie:                                                 POBIERZ
        4/ Upoważnienie:                                              POBIERZ
        5/ Wniosek o stypendium:                                 POBIERZ
        6/ Formularz Studenta:                                     POBIERZ 
        7/ Informacja-Instrukcja (dla kandydata):           POBIERZ
 
    B/ studia podyplomowe:
        1/ Podanie na studia podyplomowe:                   POBIERZ
        2/ Umowa: szkoła-Student:  
/nabór letni/           POBIERZ     /nabór zimowy/  POBIERZ  
        3/ Formularz Studenta:                                     POBIERZ
        4/ Informacja-Instrukcja (dla kandydata):          POBIERZ
_________________________________________________________________________________
 
IIIKonsorcjum uczelni - FUTURUS
           Collegium Varsoviense w Warszawie
 
                               CV              
 
     A/ studia licencjackie oraz inżynierskie:
         1/ Podanie na studia: I stopnia (licencj.inż.):      POBIERZ 
         2/ Umowa: szkoła-Student                               POBIERZ
         3/ Ślubowanie:                                                POBIERZ

         4/ Oświadczenie o ubezpieczeniu:                      POBIERZ
         5/ Deklaracja wpłat:                                         POBIERZ
         6/ Upoważnienie:                                             POBIERZ
         7/ Formularz Studenta:                                    POBIERZ
         8/ Informacja-Instrukcja (dla kandydata):          POBIERZ


    B/ studia podyplomowe:

         1/ Podanie na studia podyplomowe:                   POBIERZ
         2/ Upoważnienie:                                             POBIERZ    
         3/ Formularz Studenta:                                    POBIERZ    
         4/ Informacja-Instrukcja
(dla kandydata):           POBIERZ     
 
_________________________________________________________________________________

IV Konsorcjum uczelni - FUTURUS
        
Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie 

                                    WWSE              


    A/ studia licencjackie:
         1/ Podanie na studia
I stopnia (licencjackie):        POBIERZ 
         2/ Umowa: szkoła-Student:                              
POBIERZ 
         3/ Ślubowanie:                                                
POBIERZ
         4/ Oświadczenie o ubezpieczeniu:                       POBIERZ
         5/ Deklaracja wpłat:                                          POBIERZ
         6/ Upoważnienie:                                              POBIERZ
         7/ Formularz Studenta:                                     POBIERZ 
         8/ Informacja-Instrukcja (dla kandydata):           POBIERZ
 
    B/ studia magisterskie:
         1/ Podanie na studia II stopnia (magisterskie):     POBIERZ 
         2/ Umowa: szkoła-Student:                               POBIERZ  
         3/ Ślubowanie:                                                 POBIERZ 
         4/ Oświadczenie o ubezpieczeniu:                       POBIERZ 
         5/ Deklaracja wpłat:                                          POBIERZ 
         6/ Upoważnienie:                                              POBIERZ
         7/ Formularz Studenta:                                     POBIERZ
         8/ Informacja-Instrukcja
(dla kandydata):            POBIERZ 
 

    C/ studia podyplomowe:
         1/ Podanie na studia podyplomowe:                    POBIERZ 
 
         2/ Upoważnienie:                                              POBIERZ 
         3/ Formularz Studenta:                                     POBIERZ 
         4/ Informacja-Instrukcja 
(dla kandydata):           POBIERZ
 
_________________________________________________________________________________

V Konsorcjum uczelni - FUTURUS
       
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna  w Warszawie 

                                 WST-E            


    A/ studia licencjackie:
         1/ Podanie na studia I stopnia (lic. inż.):              POBIERZ
         2/ Umowa: szkoła-Student:                               POBIERZ
         3/ Ślubowanie:                                                 POBIERZ
         4/ Oświadczenie o ubezpieczeniu:                       POBIERZ
         5/ Deklaracja wpłat:                                          POBIERZ
         6/ Upoważnienie:                                              POBIERZ
         7/ Formularz Studenta:                                     POBIERZ
         8/ Informacja-Instrukcja (dla kandydata):           POBIERZ


    B/ studia podyplomowe:
         1/ Podanie na studia                          :              POBIERZ
         2/ Upoważnienie:                                              POBIERZ
         3/ Formularz Studenta:                                     POBIERZ
         4/ Informacja-Instrukcja (dla kandydata):           POBIERZ
 
_________________________________________________________________________________

VI -  Konsorcjum uczelni - FUTURUS
          
Wyższa Szkoła Biznesu im.bp. Jana Chrapka

                                 WSB             


    A/ studia licencjackie:
         1/ Podanie na studia I stopnia (lic. inż.):              POBIERZ
         2/ Umowa: szkoła-Student:                               POBIERZ
         3/ Ślubowanie:                                                 POBIERZ
         4/ Oświadczenie o ubezpieczeniu:                       POBIERZ
         5/ Deklaracja wpłat:                                          POBIERZ
         6/ Upoważnienie:                                              POBIERZ
         7/ Formularz Studenta:                                     POBIERZ
         8/ Informacja-Instrukcja (dla kandydata):           POBIERZ


    B/ studia podyplomowe:
         1/ Podanie na studia:                                        POBIERZ
         2/ Upoważnienie:                                              POBIERZ
         3/ Formularz Studenta:                                     POBIERZ
         4/ Informacja-Instrukcja (dla kandydata):           POBIERZ

 
_________________________________________________________________________________
 
VII -  Konsorcjum uczelni - FUTURUS
            
Wyższa Szkoła Biznesu / National-Louis University 

                                 WSB-NLU             


    A/ studia licencjackie:
         1/Podanie na  studia I stopnia (lic. inż.):              POBIERZ
         2/ Umowa: szkoła-Student:                               POBIERZ
         3/ Ślubowanie:                                                 POBIERZ
         4/ Oświadczenie o ubezpieczeniu:                       POBIERZ
         5/ Deklaracja wpłat:                                          POBIERZ
         6/ Upoważnienie:                                              POBIERZ
         7/ Formularz Studenta:                                     POBIERZ
         8/ Informacja-Instrukcja (dla kandydata):           POBIERZ


    B/ studia podyplomowe:
         1/Podanie na  studia:                                        POBIERZ
         2/ Upoważnienie:                                              POBIERZ
         3/ Formularz Studenta:                                     POBIERZ
         4/ Informacja-Instrukcja (dla kandydata):           POBIERZ
_________________________________________________________________________________
 
 
VIII -  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

                                                 UE                

 
    A/ studia podyplomowe:
         1/ Podanie na studia podyplomowe:                    POBIERZ
         2/ Umowa: szkoła-Student                                POBIERZ
         3/ Ślubowanie:                                                 POBIERZ
         4/ Oświadczenie o ubezpieczeniu:                       POBIERZ
         5/ Deklaracja wpłat:                                          POBIERZ
         6/ Upoważnienie:                                              POBIERZ
         7/ Formularz Studenta:                                     POBIERZ
         8/ Informacja-Instrukcja (dla kandydata):           POBIERZ
_________________________________________________________________________________
 
IX - Międzynarodowy Uniwersytet  Telematyczny UNINETTUNO
        Rzym - Włochy


                        UTIU     

    A/ studia inżynierskie,  podyplomowe:
 
         1/ Formularz studenta:                                      POBIERZ
             
         
http://www.edukacjawlosko-unijna.pl/


_________________________________________________________________________________