________________________________________________________________________________________________

AKTUALNOŚCI

                       STUDIA  ZA  DARMO  !
              


Opublikowano:01-07-2017

 

 1/ dla pracujących,    2/ dla poszukujących pracy,    3/ dla bezrobotnych, 
 4/ dla pracodawców,        
       dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz  Funduszu Pracy.

       Więcej informaci uzyskasz w Urzędzie Pracy w Twoim mieście, tam złóż stosowny wniosek. 

       Info na stronie KFS temat: "dofinansowanie studiów podyplomowych"

 

 5/ dla osób niepełnosprawnych  

       dofinansowane przez Fundusz Pracy lub Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
        (PFRON). Więcej informaci uzyskasz w Urzędzie Pracy w Twoim mieście, tam złóż stosowny wniosek. 
        Info również w PCPR w Twoim mieście, tam złóż stosowny wniosek. 

        Info na stronie KFS temat:  / temat: "dla niepełnosprawnych", studia podyplmowe.

 

        Wysokość dofinansowania - do 300% przeciętnego wynagrodzenia (około 11200zł)


        Studia podyplomowe z dofinansowaniem w 3 krokach:

        1/ wybór odpowiedniego kierunku studiów
             - skorzystaj z naszej oferty / pobierz Tabelę Kierunków - Opłat

        2/ złóż do Powiatowego Urzędu Pracy w Twoim miejscu zamieszkania stosowny wniosek
             o dofinansowanie studiów. Nasi pracownicy pomogą Ci przygotować dokumentację
             aplikacyjną o dofinansowanie studiów.
        3/ Powiatowy Urząd Pracy przyznaje dofinansowanie do 100%