AKTUALNOŚCI

                          Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Opublikowano:10-03-2011

                                              szkolenia  specjalistyczne  -  niepowtarzalna okazja


Zajęcia z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik (wideo-konferencja Warszawa-Lubsko)
prowadzone przez najwybitniejszą polską przedstawicielkę nauki i uogólnionych doświadczeń
w zakresie dysleksji, dysgrafii, dysortografii, specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, oraz
umiejętności diagnozowania dzieci z tego zakresu, radzenia sobie z diagnozą i terapią w zakresie
leworęczności dzieci i wspomagania ich rozwoju. Zaplanowane zajęcia z tego zakresu prowadzić
będzie prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz – dziecięcy psycholog kliniczny, profesor Instytutu
Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu  Gdańskiego, założycielka i wieloletni
przewodniczący a obecnie wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Dysleksji, członek wielu
zagranicznych instytucji specjalizujących się w wymienionej problematyce. Dzięki zastosowaniu
najnowocześniejszych rozwiązań, zajęcia prowadzone są w systemie wideo-konferencji
(kontakt interaktywny) tworząc tym samym swoistego rodzaju „most edukacyjny”
pomiędzy Warszawą a Lubskiem. Uczestnicy kursu otrzymają Certyfikat Centrum Wspomagania
Rozwoju Osobowości w Warszawie z osobistym podpisem  prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz.
 
Harmonogram zajęć:
 
1/ 04-05 kwietnia 2011r. Kurs: Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja,
dysgrafia, dysortografia)
– specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu a specyficzne potrzeby
edukacyjne, historia badań, terminologia, definicje, częstość występowania, etiologia i patomechanizm,
symptomy i ich dynamika, Dysleksja jako problemem całego życia, od ryzyka dysleksji do dysleksji
w wieku dorosłym - (Czas trwania: 16h. Cel wykładu:  Celem przedmiotu jest przekazanie
słuchaczom ogólnych wiadomości  na temat specyficznych zaburzeń uczenia się czytania
i pisania. Wiedza ta jest niezbędna dla nauczycieli przedszkoli, szkół, logopedów oraz
psychologów, zajmujących się problematyką zaburzeń rozwoju i uczenia się, niezależnie
od  wieku - dysleksja rozwojowa jest „problemem całego życia”. Efekty kształcenia
umiejętności i kompetencje:  Słuchacze wzbogacą swoją wiedzę na temat specyficznych
trudności w uczeniu się, głównie czytania i pisania. Zdobędą wiedzę o objawach, przyczynach,
patomechanizmach dysleksji, dysortografii, dysgrafii. Znając charakterystyczne symptomy
specyficznych trudności w uczeniu się i ich dynamikę, będą je mogli rozpoznawać i planować
proces naprawczy).
 
2/ 18-19 kwietnia 2011 r. Kurs:Rozpoznawanie specyficznych trudności w czytaniu
i pisaniu
– specyfika diagnozowania dzieci, model diagnozy w przypadku dysleksji,
dysortografii i dysgrafii, opinia psychologiczna, dostosowanie wymagań do SPE dzieci ze
specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 5-poziomowy system opieki, prawa
uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Polsce i w Europie
- (Czas trwania: 16h. Cel wykładu: Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom
wiadomości  na temat rozpoznawania  objawów ryzyka dysleksji oraz specyficznych
zaburzeń uczenia się czytania i pisania u uczniów. Wiedza ta jest niezbędna dla nauczycieli
przedszkoli, szkół, logopedów, psychologów pracujących w przedszkolach i szkołach oraz
psychologów klinicznych zatrudnionych w służbie zdrowia, zajmujących się zaburzeniami
rozwoju i uczenia się. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Słuchacze wzbogacą
swoją wiedzę na temat specyfiki diagnozowania dziecka, możliwości rozpoznawania
symptomów zapowiadających specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu oraz symptomy
dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Znając charakterystyczne symptomy i ich dynamikę,
będą mogli organizować proces naprawczy: kierować na badania diagnostyczne do poradni
psychologiczno–pedagogicznej, organizować pomoc edukacyjno-terapeutyczną
w przedszkolu i szkole. Słuchacze będą mogli zapoznać się z procesem opracowania
wyników i tworzeniem opinii psychologicznej. Omówione będą przykłady opinii i sposób
jej rozumienia oraz wykorzystania jako podstawy do zaplanowania procesu terapii
pedagogicznej. Przedyskutowane zostaną podstawy prawne udzielania pomocy
uczniom z dysleksją).
 
3/  09-10 maja 2011 r.Kurs: Leworęczność u dzieci a podstawy neurofizjologiczne -
modele lateralizacji, społeczny kontekst, częstość występowania, diagnozowanie, pomoc dziecku
leworęcznemu, zasady i ćwiczenia, sławne osoby leworęczne, problemy życia w praworęcznej
cywilizacji i aktualne ułatwienia techniczne.   (Czas trwania: 16h. Cel wykładu: Celem
przedmiotu jest przekazanie słuchaczom wiadomości  teoretycznych i praktycznych na temat
leworęczności. Wiedza ta jest przydatna dla rodziców, nauczycieli przedszkoli, szkół,
logopedów oraz psychologów, zajmujących się problematyką zaburzeń rozwoju i uczenia się,
ponieważ znaczny odsetek społeczeństwa to osoby leworęczne, które żyjąc w praworęcznej
cywilizacji z racji leworęczności napotykają wiele trudności.  Efekty kształcenia – umiejętności
i kompetencje: Słuchacze wzbogacą swoją wiedzę na temat lateralizacji i leworęczności.
Zdobędą wiedzę o modelach lateralizacji, objawach, genezie oraz o problemach osób
leworęcznych. Znając metody diagnozowania  i trudności charakterystyczne dla uczniów
leworęcznych, będą mogli planować sposób postępowania i pomocy dzieciom leworęcznym,
zgodnie z ich specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi).
 
4/ 16-17 maja 2011 r. Kurs: Wspomaganie rozwoju dziecka z wykorzystaniem metod
komplementarnych
- Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i Metody Dobrego
Startu Marty Bogdanowicz. - (Czas trwania: 16h. Cel wykładu:  Celem przedmiotu jest
przekazanie słuchaczom ogólnej charakterystyki dwóch metod, które wzajemnie się uzupełniają.
Są one coraz powszechniej używane w Polsce w celu wspomagania rozwoju zarówno w normie,
jak i w patologii. Wykłady powinny dostarczyć wiadomości na temat podstaw teoretycznych
każdej z tych metod oraz informacji o możliwościach jej stosowania. Wiedza ta jest przydatna
dla rodziców, nauczycieli przedszkoli, szkół, logopedów, psychologów i pedagogów specjalnych,
zajmujących się zaburzeniami rozwoju i uczenia się.  Efekty kształcenia – umiejętności
i kompetencje: Słuchacze zapoznają się z Metodą Ruchu Rozwijającego i Metodą Dobrego Startu,
co pozwoli im podjąć próbę wprowadzenia tych metod do swojego warsztatu zawodowego
i w przyszłości wziąć udział w praktycznym szkoleniu, w celu rozwinięcia umiejętności
stosowania tych metod w pracy  i w życiu prywatnym).
 
Koszty:

opłata za dwudniowy kurs wynosi 300 zł od jednego uczestnika. Po uzyskaniu potwierdzenia
możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać wpłaty na konto CWRO Warszawa
w  treści przelewu podając imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia. Wpłaty winny być
dokonane nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia.
Konto: NORDEA BANK POLSKA S.A. 58 1440 1387 0000 0000 1255 3617 
Potwierdzenie wpłaty proszę przesłać faksem: 22 847-95-41 lub mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
oraz na fax: 68/457 34 66,  lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Miejsce realizacji zajęć:

CWRO Warszawa – Ośrodek Regionalny w Lubsku ul. Kopernika 19 („Baszta”), I-piętro, sala 21.
Szczegółowe informacje, program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są
do pobrania na stronie internetowej www.studiujwlubsku.plwww.studiujwzielonejgorze.pl
oraz www.cwro.edu.pl.
  Wszelkich informacji udzielamy również telefonicznie: 601589583,   
68 457-34-66, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz 22 847-95-42 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgłoszenia prosimy kierować do Ośrodka Regionalnego w Lubsku na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  lub fax: 68 /457 34 66


Pobierz Formularz:

Formularz zgłoszeniowy FZSz-2.1 


____________________________________________________________________________________________