HR partner biznesowy

 


OPIS STUDIÓW:

Kierunek studiów podyplomowych HR Business Partner jest najlepszym wyborem dla wszystkich chcących pozyskać specjalistyczną wiedzę i rozwinąć umiejętności pozwalające efektywnie wspierać biznes poprzez dostarczanie decydentom zarówno sprawdzonych jak i nowatorskich, a przede wszystkim skutecznych i kompleksowych rozwiązań systemowych z obszaru HR.

Studia adresowane są w szczególności do osób pełniących funkcje kierownicze i specjalistyczne w działach HR (szkoleń i rozwoju, rekrutacji, administracji personalnej), które chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wspierać biznes.

Celem studiów jest przekazywanie najbardziej aktualnej wiedzy oraz rozwinięcie kompetencji słuchaczy niezbędnych dla podniesienia poziomu, jakości działań realizowanych w obszarze HR.

Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą, poza niezbędną wiedzą z zakresu human resources, specjalistyczne kompetencje z obszaru controlingu personalnego, zarządzania kompetencjami, kształtowania nowoczesnego przywództwa w organizacji, efektywnej komunikacji, planowania rozwoju pracowniczego, jak i najważniejszych elementów Kodeksu Pracy. Wszystkie powyższe obszary są poparte przykładami praktyki biznesowej oraz doskonalone w postaci ćwiczeń warsztatowych i analizy przypadków.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym (praktyczny i warsztatowy charakter wykładów), metody pracy trenerskiej: wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki, case study, testy autodiagnozy, gry kierownicze i kompetencyjne.

PROGRAM:

1. Sesja integracyjna z elementami treningu interpersonalnego

2. Strategiczny HR Bussines Partnering

3. HR BP skuteczna komunikacja w organizacji

4. Rekrutacja i selekcja personelu

5. Employer Branding

6. Rozwój i doskonalenie pracowników (Development Center)

7. Systemowe zarządzanie talentami

8. Controling personalny

9. Budowanie i wdrażanie systemu ocen pracowniczych w oparciu o kompetencje

10. Modele i systemy motywacyjne

Assessment Centre:

11. Aspekty prawne HR

12. Prawo pracy w aspekcie wdrażania narzędzi HR

13. Nowoczesne koncepcje zarządzania organizacjami

14. Zarządzanie konfliktami

15. Zarządzanie zmianą w organizacji

16. Strategie biznesowe

17. Aktualne koncepcje przywództwa w organizacji

18. Kultura organizacyjna i zarządzanie wartościami firmy

19. Metody i techniki HR BP

20. Gry szkoleniowe i po szkoleniowe

21. Zarządzanie potencjałem osobistym

22. Savoir–vivre w biznesie

 

 

Pobierz dokumenty dot. WSNP  (poz. I - C / 1, 2, 3, 4 ), klikając tu  -->

W dokumencie: "Informacja-Instrukcja (dla Kandydata)" znajdziesz wszystkie informacje.