Coaching i Mentoring


OPIS STUDIÓW:

Coaching i Mentoring jest dla wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym oraz chcących pozyskać specjalistyczną wiedzę i rozwinąć umiejętności pozwalające wprowadzać coachingowe modele zarządzania w organizacjach.

Studenci poznają niezbędne podstawy, które będą mogły być wykorzystywane zarówno przez coachów działających niezależnie na rynku lub przez menedżerów, którzy odpowiadają za coaching wewnątrz organizacji. Celem studiów jest zdobycie najbardziej aktualnej wiedzy oraz rozwinięcie kompetencji w zakresie rozwoju osobistego.

Absolwenci studiów podyplomowych poznają praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy menedżera, osób zarządzających pracownikami oraz trenera i doradcy. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

 

2 semestry – 220 godzin, od 01.10.2016 do 30.06.2017, studia w trybie niestacjonarnym (praktyczny i warsztatowy charakter wykładów), metody pracy trenerskiej: wykład, ćwiczenia indy- widualne i grupowe, scenki, case study, testy autodiagnozy, gry kierownicze i kompetencyjne.

 

PROGRAM STUDIÓW:

 

 1. Zajęcia integracyjne – trening interpersonalny
 2. Geneza, istota oraz de nicje w coachingu.
 3. Specyfika, warunki i założenia w coachingu w podejściu ericksonowskim
 4. Podstawy NLP
 5. Umiejętność zadawania pytań
 6. Umiejętność słuchania na wielu poziomach
 7. Modele rozmowy coachingowej (GROW, TGROW, DILTS)
 8. Praca z obrazem, metaforą
 9. Praca przekonaniami
 10. Komunikacja Transformująca Bolstada
 11. Znaczenie wyznaczania celów biznesowych za pomocą narzędzi coachingowych acji
 12. Podstawy psychologii człowieka
 13. Inteligencja emocjonalna w podejściu Golemana Zarządzanie a Mentoring
 14. Idea i struktura mentoringu
 15. Mentoring w biznesie
 16. Metody i narzędzia mentora
 17. Wdrażanie mentoringu w organizacji
 18. Zarządzanie zmianą w organizacji
 19. Zastosowanie coachingu i mentoringu w organizacji
 20. Informacja zwrotna procesie rozwoju
 21. Superwizja
 22. Action Learning a Coaching grupowy
 23. Metody budowania samooceny własnej oraz coachee. mentee
 24. Etyka w pracy coacha i mentora.
 25. Nietypowe sytuacje w pracy Coacha i Mentora

 

Pobierz dokumenty dot. WSNP  (poz. I - C/ 1, 2, 3, 4 ), klikając tu  -->

W dokumencie: "Informacja-Instrukcja (dla Kandydata)" znajdziesz wszystkie informacje.