Neurologopedia

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla logopedów, którzy uzyskali tytuł w ramach studiów magisterskich oraz absolwentów studiów podyplomowych z zakresu logopedii. Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przygotowującej do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy pochodzenia neurologicznego. Student uzyskuje uprawnienia do pracy na oddziałach szpitalnych i placówkach specjalnych. Zajęcia realizowane w ramach studiów neurologopedycznych podzielone są na trzy bloki tematyczne: medyczne, lingwistyczne oraz logopedyczne z uwzględnieniem specyfiki pracy z pacjentem z uszkodzeniem układu nerwowego. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, napisanie i obrona pracy – studium przypadku.

Czas trwania:

3 semestry, od 01.10, studia w trybie niestacjonarnym (soboty i niedziele 2 razy w miesiącu, możliwość zajęć praktycznych w inne dni)

Ramowy program studiów:
1. Neurolingwistyka
2. Neuropsychologia
3. Diagnoza neurologopedyczna
4. Elementy psychiatrii dziecięcej
5. Elementy neurologii dziecięcej
6. Opóźniony rozwój mowy
7. Oligofrenologopedia
8. Zaburzenia mowy u dzieci z zespołami genetycznymi
9. Autyzm
10. Mutyzm
11. SLI
12. Elementy neurologii dorosłych
13. elementy psychiatrii dorosłych
14. Afazja
15. Dyzartria
16. wczesna interwencja logopedyczna
17. Dysfagia
18. Diagnoza i terapia jąkania
19. Zaburzenia mowy u pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi
20. Mowa pacjenta laryngektomowanego
21. Metody pracy wspomagające terapię neurologopedyczną u dzieci i dorosłych
22. Dyzartria dziecięca
23. Afazja dziecięca
24. Zaburzenia mowy u pacjentów z zaburzeniami psychiatrycznymi
25. AAC
26. Seminarium dyplomowe
27. Praktyki asystenckie 60 godz.

 

Pobierz dokumenty dot. WSKPiSM  (poz. II - B/ 1, 2, 3, 4 ), klikając tu  -->

W dokumencie: "Informacja-Instrukcja (dla Kandydata)" znajdziesz wszystkie informacje.