Opieka farmaceutyczna

Opis studiów

Idea opieki farmaceutycznej powstała ponad 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych i od tego czasu staje się coraz popularniejsza na świecie. Jej głównym założeniem jest zmiana orientacji zawodu farmaceuty: ze sprzedawcy leków na partnera lekarza, biorącego udział w doborze schematu leczenia. Studia kierowane są do magistrów farmacji i techników farmaceutycznych posiadających wykształcenie wyższe I lub II stopnia oraz pracowników  z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze farmaceutycznym. Absolwenci tych studiów podyplomowych posiadają wiedzę o szeroko pojętej opiece farmaceutycznej i farmakologicznej, ziołolecznictwie, profilaktyce chorób oraz doradztwie w samolecznictwie i edukowaniu pacjentów.

Czas trwania:

2 semestry od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów
1. Propedeutyka medycyny,
2. Podstawy opieki farmaceutycznej
3. Ziołolecznictwo i produkty naturalne
4. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych
5. Wybrane zagadnienia z patofizjologii i patomorfologii,
6. Bezpieczeństwo stosowania różnych suplementów diety
7. Promocja i profilaktyka zdrowia
8. Żywienie człowieka i choroby dieto zależne
9. Toksykologia i interakcje leków
10. Środowiskowe zagrożenia zdrowia i życia
11.Indywidualizacja farmakoterapii
12. Higiena żywności i żywienia
13. Immunologia i szczepienia ochronne
14. Etiopatologia epidemiologia chorób zakaźnych
16. Etiopatogeneza chorób alergicznych skóry i układu oddechowego
17. Dermokosmetyki
18. Opieka farmakologiczna w wybranych jednostkach chorobowych i geriatrii
19. Opieka farmaceutyczna w uzależnieniach
20. Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc,
21. Doradztwo w samoleczeniu, testy diagnostyczne , wyroby medyczne

Koszt studiów:

2400 zł (2 x 1200 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 240 zł), opłata rekrutacyjna 100złDescription of studies:

Duration:

2 semesters (including one on-line) from 01.10 to 30.06 extramural studies

Framework of the studies programme 

2400 zł (2 x 1200 zł per semester or payment by installments 10 x 240 zł) recruitment fee 100 PLN

Pobierz dokumenty dot. WSKPiSM  (poz. II - B/ 1, 2, 3, 4 ), klikając tu  -->

W dokumencie: "Informacja-Instrukcja (dla Kandydata)" znajdziesz wszystkie informacje.