________________________________________________________________________________________________

AKTUALNOŚCI

          FILIA  INSTYTUTU  STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH

                                               W  LUBSKU
Opublikowano:23-05-2014

                                                                               nowe kompetencje Ośrodka w Lubsku

Na mocy umowy z dnia 16.05.2014 podpisanej przez Centrum Edukacji Innowacja w Lubsku 
z Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie z dniem
16.05.2014r. powołano do życia Filię Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły
Komunikowania 
Politologii i Stosunków Międzynarodowych z siedzibą w Lubsku ul. Kopernika 19/16.
Oznacza to większe niż dotąd kompetencje tutejszego Ośrodka w zakresie organizacji ztudiów podyplomowych.
Zajęcia w formie tradycyjnej (wykład akademicki) wspomagane technikami kształcenia na odległość
będą również prowadzone w tutejszej Filii w oparciu o kadrę ze stolicy jak również kadrę regionu
lubuskiego i dolnośląskiego.

 
Uzyskasz:
       - dyplom uczelni warszawskiej - przydatną wiedzę
       - miłą atmosferę
       - wielu przyjaciół
       - dogodną formę edukacji
To wszystko w przystępnej cenie ! (pobierz: Tabelę kierunków - opłat)
                                                                                Zapraszamy !