NASZE UCZELNIE
 

CWRO  Warszawa        

Informacje o Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie
 
CWRO zostało utworzone przez Fundację Innowacja i Centrum Wspomagania Rozwoju
Osobowości Sp. z.o.o.
W ramach Centrum działają:
Lekarska Poradnia Promocji Zdrowia "Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości"
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Placówka Kształcenia Ustawicznego

Połączenie oferty tych placówek umożliwia nam świadczenie w jednym miejscu tak szerokiego
wachlarza usług dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach działalności Centrum proponujemy
obok poradnictwa, konsultacji, diagnozowania i leczenia również możliwość skorzystania
z zajęć wspomagających rozwój osobisty takich jak treningi, szkolenia i warsztaty.


Z Centrum współpracuje wykwalifikowany zespół specjalistów działający pod kierownictwem
pani prof. Marii Siwiak-Kobayashi, w skład którego wchodzą: psycholodzy, psychoterapeuci,
psychiatrzy, terapeuci integracji sensorycznej, trenerzy, logopedzi, pedagodzy specjalni.
Jeśli potrzebujesz fachowej porady, chcesz porozmawiać - możesz być pewien, że znajdziemy
dla Ciebie czas i poświęcimy Ci go tyle ile potrzebujesz.